• slide1 a
  • slide2 a
  • slide3 a
  • slide4 a
  • slide5 a

Avspänningsglödgning

Kort om avspänningsglödgningens fördelar

* Avspänningsglödgning används till svetsade konstruktioner för att minska spänningar som bildats vid svetsning eller efter grovskär vid tex svarvning.

* För detaljer som ska svarvas och eller fräsas är det ibland nödvändigt med avspänningsglödgning för att förhindra att detaljerna ”rör sig” under bearbetning och därmed måste kasseras. Gäller speciellt större detaljer.

* Ofta kan man minska på bearbetningsmånen (och därmed materialåtgången) om detaljen avspänningsglödgas innan påföljande skärande bearbetning.

* Avspänningsglödgning innebär ingen materialomvandling på atomnivå och påverkar därför inte ugnsmaterialets hårdhet nämnvärt.

* Avspänningsglödgning används ibland före nitrokarburering samt efter seghärdning.

* Koppar- och mässingsdetaljer avspänningsglödgas också ibland.
Ugnsdata:

Fabrikat: Electroheat
Typ: Elektrisk konvektion
Bredd: 1500 mm
Höjd: 1800 mm
Djup: 1500 mm

Temperatur: 60-650C

Max vikt: 1500 kg
AvspanningsglodningAvspanningsglodning
Avspanningsglodning