• slide1 a
  • slide2 a
  • slide3 a
  • slide4 a
  • slide5 a

Blästring / Grundmålning

Blästerdata:

Fabrikat: KMC
Typ: Slungbläster
Bredd: 1200 mm
Höjd :1600 mm
Djup :1200 mm

Max vikt: 800 kg
Blastring grundmalningBlastring grundmalning
Blastring grundmalning